Jalan Raya Pos

bestelknop-300x90

Jalan Raya Pos

De Grote Postweg

Boek-collage-01

In hoeverre klinkt het koloniale verleden door in het hedendaagse Indonesië? Reizend over Java lijkt dit verleden volledig weggevaagd door de moderne tijd. Maar is deze geschiedenis ook echt verdwenen? Om een beeld te geven hoe Indonesië omgaat met haar koloniale geschiedenis, fiets ik over de de eerste echte weg op Java: De Grote Postweg of Jalan Raya Pos. Een 1000 kilometer lange weg die oost en west Java met elkaar verbindt, aangelegd door de Nederlander Daendels in 1808.

De Jalan Raya Pos vormt de rode draad in dit fotoproject. Het gaat over alles wat er langs de koloniale route gebeurt, en over wie er woont, werkt of gewoon overheen reist. Soms met een beetje humor, dan weer op serieuze leg ik vast hoe het dagelijks leven zich langs deze koloniale verkeersader ontwikkeld heeft en wil zo de omgang met het roemruchtige koloniale verleden blootleggen.

Boek-collage-03

De koloniale geschiedenis van Indonesië

Indonesië kent een lange geschiedenis van kolonisatie en onderdrukking. In de 350 jaar van Nederlandse overheersing, is de basis gelegd voor wat nu de republiek Indonesië is. Dit jaar is het 70 jaar geleden dat president Sukarno de onafhankelijkheid van Indonesië uitriep. Nederland stemde hier aanvankelijk niet mee in, maar na een bloedige strijd, moest, onder grote internationale druk, de soevereiniteit van de archipel overgedragen worden aan de republiek Indonesië.

Het beeld dat Nederland alleen maar voorspoed en welvaart in haar oostelijke kolonie bracht, brokkelt de laatste jaren steeds verder af. Het duurde decennia voordat Nederland oorlogsmisdaden erkende, gepleegd in de nasleep van de kolonie, tijdens de Indonesische vrijheidsstrijd. En nog steeds verschijnen met enige regelmaat krantenartikelen en boeken met nieuwe inzichten over de koloniale geschiedenis. Saillant detail is dat de Nederlandse overheid, tot op de dag van vandaag, niet heeft erkend dat Indonesië al in 1945 onafhankelijk werd. Dit zegt veel over de worsteling waarmee Nederland kampt.

In Indonesië echter, lijkt postkolonialisme een vergeten onderwerp. Voor veel Indonesiërs begint de geschiedenis pas bij het uitroepen van de onafhankelijkheid in 1945. De periode daarvoor wordt vaak afgedaan als voorbije tijd en het graven in het verleden als zinloos oude koeien uit de sloot halen. De Indonesische overheid maakt officieel dan ook geen aanstalten het verleden met Nederland te verhelderen voor haar eigen bevolking. Maar dat alle Indonesiërs hun geschiedenis willen vergeten is een illusie. In één op één gesprekken komt regelmatig een beeld naar boven van irritatie en ergernis over de afwikkeling van de koloniale periode door Nederland. Dit mag dan niet het officiële standpunt van Indonesië zijn, onder onderzoekers, kunstenaars en intellectuelen leeft dit beeld wel degelijk.

Boek-collage-02

(Links: pagina uit het boek / Rechts: oma Anna rond 1950)

Brieven aan mijn Indische oma Anna

Mijn oma groeide op in de kolonie en is na de onafhankelijkheid naar Nederland gekomen. Nooit sprak mijn oma over haar tijd in de archipel en ook nooit dat iemand in mijn familie er naar vroeg. Indië was voor ons geen onderwerp. Pas op latere leeftijd ben ik mij gaan interesseren in onze familiegeschiedenis en ben ik gaan zoeken in Indonesië. Mijn oma was al te oud om nog iets te vertellen, als ze dat al zou willen. Inmiddels is ze overleden. In dit project schrijf ik mijn oma brieven vanaf de Grote Postweg. Brieven over hoe het land, dat zij noodgedwongen heeft moeten verlaten, er nu bijligt. 70 jaar na de onafhankelijkheid.

Ik schrijf haar over het veranderende landschap. Dat de mooie sawahs, waar ze zo van hield, plaats moeten maken voor grote doorgaande wegen. Dat de Grote Postweg helemaal niet zo pittoresk is, zoals zijn naam misschien klinkt. In de brieven ontdek je, als het ware met mij, hoe het moderne Indonesië er bijligt.

 

Bekijk hieronder een impressie van het Jalan Raya Pos boek:

 

bestelknop-300x90

 

aug 23 2016 Eric Category: Achtergrond General

standardPostTransition
Perhaps the network unstable, please click refresh page.
Jalan Raya Pos